Vlatko Lozanoski Lozano

Vlatko Lozanoski Lozano – Duso Varljiva

3:24

Vlatko Lozanoski Lozano – Zaboravi

4:09

Lozano - Vlatko Lozanoski – Mandarina

2:57

Vlatko Lozanoski Lozano – Ako ne sum toj

3:42

Lozano - Vlatko Lozanoski – Breathe in Love

3:15

Vlatko Lozanoski Lozano – Nema den, nema nokj

3:08

Vlatko Lozanoski Lozano – Nema da e kraj na svet

3:57

Vlatko Lozanoski Lozano – Bidi toa sto si ti

3:50